Tel: 32 277 39 93; 785 935 686

Rolety zewnętrzne

Rolety zewnętrzne oparte na zasadzie nawijania ruchomo połączonych elementów na wałek nawojowy. Stosowane są w celu ochrony wnętrz przed utratą ciepła, promieniowaniem słonecznym, hałasem, a także zabezpieczenie utrudniające włamanie. Zamontowane mogą być na elewacji budynku, w wersji fasadowej, naokiennej, nadprożowej lub jako zintegrowane. Kiedy rolety są opuszczone, pomiędzy szybą i pancerzem rolety tworzy się rodzaj poduszki powietrznej, nieruchome powietrze staję się doskonałym izolatorem chroniącym pomieszczenie przed utratą ciepła. Tak dzieje się w warunkach zimowych, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania nawet do 30%. Latem pancerz rolety chroni nas przed promieniami słonecznymi i razem z 'poduszką powietrzną' nie pozwala ciepłu przenikać do wnętrza budynku. Rolety zewnętrzne składają się z trzech podstawowych elementów:

• skrzynki z rurą nawojową,
• pancerza zbudowanego z połączonych ze sobą profili zakończonych listwą dolną,
• pionowych prowadnic.


Rodzaje rolet zewnętrznych:

• rolety fasadowe
• rolety naokienne
• rolety nadprożowe
• rolety podtynkowe


Rolety fasadowe - różnią się od pozostałych typów rolet tym, że montuje się je do elewacji budynku, futryny okiennej lub drzwiowej. Skrzynki rolet fasadowych mają kształt prostokątny lub owalny. Wykonywane są z aluminium, PCV, stali lub drewna. Z takich samych materiałów zbudowane są profile. Rolety fasadowe sterowane są ręcznie - taśma, linka, korba - albo za pomocą silnika elektrycznego. Istnieje tez możliwość zastosowania automatycznych czujników zmierzchu, czasu, wiatru, czuwania itp.

Rolety naokienne - różnią się od rolety fasadowej konstrukcją skrzynki, prowadnic oraz sposobem montażu. Skrzynka wykonana jest z PCV i ocieplona wkładami styropianowymi, których zadaniem jest ochrona nadproży przed przemarzaniem. Roletami tymi możemy sterować ręcznie lub elektrycznie. W fazie budowy budynku należy uwzględnić wysokość skrzynek rolety tak by była możliwość zwiększenia wysokości otworów pod okna lub drzwi. Atutem tego systemu jest możliwość zamaskowania elementów rolety, takich jak: skrzynka czy prowadnice.

Rolety nadprożowe - posiada skrzynki w kształcie odwróconej do góry litery U. Skrzynki te zbudowane są ze styropianu i zbrojone w górnej części drutem stalowym. Pancerz, prowadnice i dolna listwa wykonane są z aluminium. Dla zapewnienia możliwości kontroli i konserwacji, skrzynka od strony wewnętrznej w górnej części otworu okiennego posiada klapę rewizyjną. Konstrukcja jest wystarczająco sztywna i nie wymaga wylewania nadproży w czasie budowy budynku.


Rolety podtynkowe - są najbardziej dogodnym rozwiązaniem na rynku osłon okiennych. Wielkość stosowanych zewnętrznie warstw izolacyjnych ściany budynku jest wystarczająca, aby pod nimi ukryć skrzynkę rolety. W tym przypadku zamontowana skrzynka rolety znajduje się na zewnątrz nadproża i nie naraża go na przemarzanie, a ukryta pod warstwą izolacyjną nie wpływa na estetykę fasady budynku. Dostęp do wnętrza skrzynki umożliwia klapa rewizyjna, która znajduje się po stronie zewnętrznej nad futryną okienną.